+359 888 75 72 71 info@agro-arapov.com
Изберете страница

На 21.10.2021 г. ЕТ „АГРО-АРАПОВ – СЕРАФИМ АРАПОВ“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3647-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектното предложение на ЕТ „АГРО-АРАПОВ – СЕРАФИМ АРАПОВ“ предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията.

Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 21.10.2021 г.
Край на проекта: 21.01.2022 г.